Elite Real Estates предоставя на своите клиенти и партньори възможността за финансиране на съответните им инвестиционни намерения при преференциални и индивидуални условия. Компанията разполага с договорени споразумения за посредничество при отпускане на кредити със следните финансови институции:

Интернешънъл Асет Банк АД

http://www.iabank.bg/

Банка ДСК

https://dskbank.bg

Уникредит Булбанк

http://www.unicreditbulbank.bg

Обединена българска банка

https://www.ubb.bg/

Elite Real Estates © 2019